Juridische waarschuwing

Identificatie

TURÍSTICA KONRAD, S.L., (hierna "Hovima Hotels" genoemd), is een entiteit met als maatschappelijk doel het leveren van toeristische en hospitality diensten.

In overeenstemming met de informatieplicht zoals vastgelegd in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, komen de hier vermelde gegevens overeen met Hovima Hotels, eigenaar van deze website met CIF B38333985, gevestigd aan C/ El Sauce Nº 1, Portal 1, URB. El Madroñal, Fañabé, 38660 Adeje - S/C de Tenerife, Spanje, telefoon 922 796 516, fax 922 792 224 en contact e-mail lopd@hovima.com.

Het is ingeschreven in het Handelsregister van Santa Cruz de Tenerife, Deel 2.787, Folio 46, Sectie 8, Blad TF 7902 en is onderworpen aan, onder andere, de bepalingen van de regering van de Canarische Eilanden met betrekking tot toeristische accommodatie.

Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid op: https://www.hovima.com/nl/politica-proteccion-datos/

Industriële en intellectuele eigendom

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van alle elementen op deze website, inclusief handelsmerken, formats, grafische ontwerpen en afbeeldingen die het sjabloon van deze website vormen, behoren toe aan de ontwikkelaars ervan.

Evenzo behoren de afbeeldingen, documenten, teksten en andere bestanden die de eigenaar van deze website kan opnemen om deze pagina te configureren volgens de uitgeoefende activiteit toe aan Hovima Hotels.

In beide gevallen zijn ze beschermd door Spaanse en internationale wetten inzake intellectuele en industriële eigendom. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website en van enige van zijn inhoud is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bovengenoemde eigenaren. Toegang tot de website impliceert geen enkele vorm van afstand, overdracht, licentie of overdracht van deze rechten door dezelfde, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Voorwaarden voor gebruik

Toegang tot deze website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden die de toegang en het gebruik ervan regelen met als doel gebruikers informatie te verstrekken over onze toeristische en hospitality diensten. Hovima Hotels is niet aansprakelijk voor enige gevolgen, schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit dergelijk gebruik of het gebruik van de verstrekte informatie.

Zowel de toegang tot deze website als het gebruik van de informatie die daarin wordt vermeld, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die dit doet.

De gebruiker verbindt zich ertoe de op deze website gepubliceerde informatie niet te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden, de informatie niet te beschadigen of uit te schakelen en geen andere handelingen te verrichten die in strijd zijn met de inhoud van dit juridisch bericht.

Evenzo kan de eigenaar van deze website niet garanderen dat er geen onderbrekingen of fouten zullen optreden bij het openen van deze website, hoewel hij zijn best zal doen om deze te vermijden.

Links naar andere websites

De links die u op deze website vindt, zijn een service voor gebruikers. Deze pagina's worden niet beheerd of gecontroleerd door de eigenaar van deze website, daarom is Hovima Hotels niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en vallen ze niet onder dit juridisch bericht. Als u deze webpagina's bezoekt, moet u er rekening mee houden dat hun privacybeleid kan verschillen van het onze.

Wijziging van deze voorwaarden en duur

De eigenaar van deze website kan op elk moment de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, door deze adequaat te publiceren zoals ze hier worden weergegeven, naar eigen inzicht of gemotiveerd door wijzigingen in wetgeving of richtlijnen van de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit. De geldigheid van deze voorwaarden blijft van kracht totdat ze worden gewijzigd door andere adequaat gepubliceerde voorwaarden.

Wetgeving en rechtsgebied

De wetgeving die van toepassing is op de inhoud van de website is Spaans en de bevoegde jurisdictie zijn de bevoegde rechtbanken en tribunalen in Santa Cruz de Tenerife.

Laatst gewijzigd: 16 maart 2023